Vi hjælper verden i vækst siden 2004

20-35kV strømtransformator